Werkwijze

Het eerste gesprek zal een kennismakingsgesprek zijn waarin uw hulpvraag wordt besproken. Ook zullen de ervaren problemen gescoord worden op hoe belangrijk de activiteiten voor u zijn, hoe u vindt dat u ze nu uitvoert en hoe tevreden u hierover bent. Er kan nog een activiteit geobserveerd worden, zodat uw manier van handelen, de keuzes die u hierbij maakt en de ervaren problemen inzichtelijk worden. 

Nadat in de behandelfase alle doelen en adviezen aan bod zijn geweest, vindt er een evaluatie plaats en wordt er vaak een follow-up afspraak gemaakt.