Verwijzing

De behandeling start nadat de verwijzing van uw huisarts of specialist is ontvangen. Wanneer er geen verwijzing aanwezig is, vindt er eerst een screening plaats. De voorwaarden hiervoor leest u hier.

Voor het maken van een afspraak verwijzen wij naar de contactpagina. Wanneer u belt, wordt er niet altijd opgenomen. Wij stellen het zeer op prijs dat u dan de voicemail inspreekt, zodat wij met u contact kunnen opnemen. 

Als u een ingevuld en ondertekend verwijsformulier of een aanmeldformulier heeft, kunt u deze:

Afgeven:Balie van Actief Fysiotherapie (in Medisch Centrum Hillegersberg)
Opsturen:Medisch Centrum Hillegersberg Flora-ergotherapie Minervaplein 2F 3054 SK Rotterdam

Na ontvangst van het verwijs- en/of aanmeldformulier zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Directe Toegang Ergotherapie (DTE)

De overheid heeft in 2011 besloten dat patiënten geen verwijzing meer nodig hebben voor onder andere de ergotherapeut. Flora-ergotherapie is bevoegd tot het behandelen via de DTE.  Sinds 1 januari 2020 staan alle zorgverzekeraars een DTE toe.

Voordat het ergotherapeutische contact gestart kan worden dient een vragenlijst doorgenomen te worden zodat vastgesteld kan worden of:

  • ergotherapie de juiste discipline is voor het ervaren probleem;
  • er ‘Red Flags’ zijn waardoor er alsnog een verwijzing via de (huis)arts moet komen.