Werkplekadvies en werkre-integratie

Een ergotherapeut is gespecialiseerd in ‘out of the box’-denken. Deze specialiteit gebruiken wij bij werkplekadviezen. Een werkplekadvies kan preventief zijn, dus als er nog geen lichamelijke klachten aanwezig zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat medewerkers ziek raken doordat de werkomgeving te hoge of verkeerde eisen stelt aan werkhouding en werkomstandigheden. Een werkplekadvies is hierbij een goedkope interventie omdat een zieke medewerker duur is en een hogere werkdruk (en daarmee ziekte-risico) achterlaat bij het overige personeel.  

Daarnaast kan een werkplekadvies ook curatief zijn. Een medewerker zit ziek thuis of heeft lichamelijke klachten. De klachten verergeren op het moment dat hij/zij op het werk is. Tijd voor een werkplekadvies door een ergotherapeut. Doordat een ergotherapeut kennis heeft van ziektebeelden en wat de gevolgen zijn van de ziekte of aandoening op het handelen wordt het advies persoonlijk en goed bruikbaar in de praktijk.

Daarnaast zijn de ergotherapeuten van Flora-ergotherapie gespecialiseerd in de begeleiding bij terugkeer naar eigen (aangepast) werk bij uitval. Tijdens de behandeling zetten we de cliënt in zijn/haar kracht om de terugkeer naar werk zo structureel mogelijk te laten verlopen. 

Indien de re-integratie problemen oplevert, kan Flora-ergotherapie ook ingeschakeld worden als Spoor 1 adviseur. In deze rol neemt de ergotherapeut de regie als schakel tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts. 

In onderstaande brochure hebben wij hier meer over geschreven

Ergotherapie en Arbeid

Neem vrijblijvend contact op om verder te bespreken wat de mogelijkheden zijn.