Preventie

‘Beter voorkomen dan genezen’ is een grote waarheid. Vaak worden risico’s pas onderkend als het te laat is. Een ergotherapeut is specialist in het analyseren van complexe situaties. Hierbij wordt het handelen in de betekenisvolle omgeving geobserveerd en aan de hand van een gestructureerd vraaggesprek wordt duidelijk wat iemand doet en hoe. De informatie die dit oplevert delen wij met de cliënt zodat we gezamenlijk beslissen hoe we verder gaan in de behandeling.

Doordat wij de cliënt inzicht geven in bestaande risico’s in het handelen, kan er weloverwogen een keuze gemaakt worden deze risico’s te nemen of te elimineren. Het wil namelijk niet altijd zeggen dat de veiligste weg ook de te bewandelen weg is. Persoonlijke motivaties krijgen binnen de behandeling de ruimte, zodat een advies niet wordt opgelegd, maar de cliënt intrinsiek gemotiveerd is de adviezen op te volgen.

Denk hierbij aan:

  • valrisico: bijvoorbeeld een vloerkleed weghalen of toch voor de gezelligheid van het kleed kiezen?
  • decubitusgevaar (doorzitten): wat is het risico op huidletsel bij de zithouding in de favoriete fauteuil?
  • brandgevaar bij kookactiviteiten: is het nog wel zo veilig om met reumatische handen de zware, hete pannen te tillen?
  • overbelasting: Een mantelzorger die diverse activiteiten voor zijn/haar echtgenoot overneemt en ondertussen ook over de grenzen heen gaat.
  • terugval bij een chronische ziekte: wanneer kan je het beste om hulp vragen, zodat een ziekenhuisopname voorkomen kan worden?