Ergotherapie & chronische beperking

Denk hierbij aan ziektebeelden zoals bij de Ziekte van Parkinson, MS, ALS, CVA, Traumatisch hersenletsel, dementieel beeld, reumatische aandoeningen, artrose, COPD, polio, chronische pijn en vermoeidheid.

Advies en behandeling bij problemen en beperkingen in het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten:

 • opnieuw aanleren;
 • een alternatieve manier aanleren;
 • (tijdelijk) compenseren d.m.v. een hulpmiddel;
 • oefentherapie;
 • (energie)balans vinden tussen belasting en belastbaarheid;
 • ergonomische en gewrichtsbeschermende of cognitieve principes leren toepassen.

Advies en hulp bij aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen (incl. instellen, instructie en training):

 • rolstoelen (expert in complexe zithoudingen);
 • verplaatsingshulpmiddelen binnen- en buitenshuis (scootmobiel, elektrische rolstoel, trippelwerkstoel of driewielfiets);
 • woningaanpassingen;
 • ADL hulpmiddelen.

Begeleiden en coachen bij het vinden van een zinvolle daginvulling:

 • werk / hobby’s;
 • sociale contacten;
 • dagbesteding