Ergotherapie

Ergotherapie helpt mensen met lichamelijke of psychische klachten weer de regie te krijgen over hun eigen leven.  Door een ziekte of ongeval kan een cliënt problemen ondervinden in het dagelijks leven. Dagelijkse activiteiten kunnen dan misschien niet meer uitgevoerd worden zoals we dat normaal gesproken doen. De oorzaak kan liggen in lichamelijke functies, de uitvoering van de activiteit of in de omgeving. Ergotherapie gaat over de activiteiten die voor de cliënt belangrijk zijn. De cliënt bepaalt dus waar we tijdens de behandeling aan gaan werken.  Oplossingen kunnen liggen in het aanpassen van activiteiten en de manier waarop het lichaam wordt gebruikt, het vinden van een balans tussen rust en activiteit of het gebruik van hulpmiddelen om de activiteit te vergemakkelijken.

Flora-ergotherapie is gespecialiseerd in het maken van een (handelings)analyse, hierbij wordt gekeken naar de belemmerende en bevorderende factoren en wat de gevolgen daarvan zijn. Wij vinden het belangrijk dat de betekenisvolle activiteiten die de cliënt nog uitvoert zolang mogelijk behouden blijven. 

Het doel is dat de cliënt weer zo veilig én zelfstandig mogelijk kan functioneren in de eigenwoonomgeving en regie heeft bij de invulling van het leven.